Toàn cảnh công trình thi công biển tên tòa nhà Taiyo Building – Hải Phòng

Biển tên tòa nhà Taiyo Building – Hải Phòng là công trình hợp tác đầu tiên giữa Công ty CP xây dựng thương mại An Phước và công ty CP xây lắp Hải Long. An Phước dựa trên thực tế và yêu cầu từ phía công ty CP Xây lắp Hải Long đã đưa ra những giải pháp thi công trên cao an toàn nhất. Đồng thời đề xuất phương án tối ưu về nguyên vật liệu để biển tên chống lại các yếu tố sức gió, môi trường bên ngoài tác động tốt nhất. Công trình biển tên tòa nhà Taiyo Building phải đảm bảo đạt được các yếu tố: bền – đẹp – tiết kiệm năng lượng.

091.667.5050