Đèn An Phước trao quyết định bổ nhiệm trợ lý tổng giám đốc

Sáng ngày 26 tháng 2 năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại An Phước đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Tổng Giám Đốc bổ nhiệm chức vụ Trợ lý Tổng Giám Đốc phụ trách chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự buổi lễ có: Ông Nguyễn Bảo Hiền – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại An Phước; Bà Nguyễn Thị Thúy Điệp – Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại An Phước; cùng các ông bà trưởng các bộ phận trong Công ty.

Tại buổi lễ, bộ phận Hành chính Nhân sự đã công bố quyết định của Tổng Giám Đốc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiên Sinh, sinh năm 1991, cán bộ Kinh doanh chi nhánh Hồ Chí Minh giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám Đốc phụ trách chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Đèn An Phước trao quyết định bổ nhiệm trợ lý tổng giám đốc

Chủ tịch – Tổng Giám Đốc Đèn An Phước Nguyễn Bảo Hiền trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Tiên Sinh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bảo Hiền – Chủ tịch, Tổng Giám Đốc Đèn An Phước cho rằng việc ông Nguyễn Tiên Sinh được bổ nhiệm làm Trợ lý Tổng Giám Đốc là sự đánh giá cao năng lực và tinh thần của ông Sinh trong nhiều năm qua; đây cũng là niềm vui và sự vinh dự chung của toàn thể Chi nhánh Hồ Chí Minh. Tổng Giám Đốc kỳ vọng ông Sinh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào sự thành công của Đèn An Phước trong thời gian tới.

Đây cũng là bước kiện toàn và hoàn thiện bộ máy nhân sự và cán bộ của toàn công ty; kịp thời đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh ngày càng tăng. Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tiên Sinh đã gửi lời cảm ơn đến Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Đèn An Phước; đồng thời tuyên thệ mục tiêu trong cương vị mới của mình.

091.667.5050