Lễ quyết định bổ nhiệm trưởng showroom Nguyễn Xiển

Với tầm nhìn phát triển vượt trội trong tương lai, hướng sự phát triển của công ty và nhân tố con người; nhằm phát triển đội ngũ kế thừa và đáp ứng được sự phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp; Đèn An Phước đã tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty nhằm thúc đấy sự phát triển chung cũng như bồi dưỡng nhân tài cho tương lai.

Lễ quyết định bổ nhiệm trưởng showroom Nguyễn Xiển

Tổng Giám Đốc Nguyễn Bảo Hiền trao quyết định cho chị Nguyễn Hồng Hà

Do vậy ngày 26/12/2017 tại trụ sở chính đã diễn ra lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Quản lý showroom 24 Nguyễn Xiển cho chị Nguyễn Hồng Hà. Tổng Giám Đốc Đèn An Phước Nguyễn Bảo Hiền đã trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho chị Nguyễn Hồng hà; Tổng Giám Đốc đánh giá cao năng lực và thái độ làm việc của chị Hồng Hà trong thời gian qua và hy vọng trên cương vị mới chị Hồng hà sẽ phát huy tốt nhất năng lực của bản thân để dẫn dắt Showroom Nguyễn Xiển phát triển vượt trội hơn nữa góp phần vào sự phát triển chung của công ty.

Đáp lại sự kỳ vọng của Ban Giám Đốc, chị Hồng Hà đã cảm ơn sự tín nhiệm của ban lãnh đạo đối với bản thân mình và hữa sẽ nổ lực hết sức cho mục tiêu phát triển chung

091.667.5050