Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động”

Ngày 22/04/2018, Trường doanh dân PTI phối hợp với trường kinh doanh PBS đã phối hợp tổ chức hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động” tại khách sạn Sheraton – Hà Nội. Những chia sẻ tại hội thảo là một định hướng cho các doanh nghiệp trong con đường phát triển tương lai. Đèn trang trí nội thất An Phước là nhà tài trợ chính của chương trình.

Tham dự hội thảo có sự hiện diện của các chuyên gia ông Trương Đình Tuyển – Nguyên Bộ trưởng bộ Thương mại; ông Nguyễn Trí Hiếu – Chuyên gia kinh tế; bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch Traphaco, ông Triệu Văn Dương – Tổng Giám Đốc PTI, ông Nguyễn Tất Thịnh – Cố vấn trưởng, Hiệu trưởng PTI; cùng nhiều doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Ông Nguyễn Bảo Hiền – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc đèn An Phước tham dự hội thảo với tư cách nhà tài trợ chính của chương trình. Phát triển và định hướng trong bối cảnh hiệp định CPTPP đước ký kết trở thành một trong những chủ điểm nóng trong thời buổi hiện nay. Vì vậy, nhận thấy tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của buổi hội thảo, Đèn An Phước đã cử đại biểu tham dự hội thảo. Tại chương trình này, đèn An Phước đã có một buổi giới thiệu sản phẩm của mình đến với các đại biểu.

Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động”

Chủ tịch đèn An Phước Nguyễn Bảo Hiền chụp ảnh cùng các chuyên gia

Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động”

Chủ tịch Đèn An Phước Nguyễn Bảo Hiền tặng quà cho các chuyên gia

Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động”

Ông Nguyễn Bảo Hiền và nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển

Nội dung chính của hội thảo là định hướng kinh tế Việt Nam năm 2018 trong bối cảnh ký kết hiệp định CPTPP. Trong bối cảnh đó đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp khi mà thị trường sẽ được mở rộng, tỉ lệ việc làm sẽ tăng cao và sẽ giảm dần người nghèo. Nhưng các doanh nghiệp cũng phải cạnh tranh với nhiều công ty ngoài nước với công nghệ và trình độ quản trị hơn hẳn Việt Nam.

Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động” Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động” Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động”

Ông Trương Đình Tuyển – Nguyên Bộ trưởng bộ Thương mại và Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh tại hội thảo

Các chuyên đề đã được các chuyên gia trình bày để các doanh nghiệp có một cái nhìn tổng quan về thị trường biến động: Diện mạo kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hiệp định CP TPP được ký kết; Kinh tế Việt Nam năm 2018 – Tầm nhìn 2020. Cách tiếp cận của Doanh nghiệp đến hội nhập kinh tế. Đây là một cơ hội lớn để các doanh nghiệp vạch ra hướng đi của riêng mình cho năm 2018

Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động” Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động” Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động” Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động” Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động” Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động” Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động” Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động”

 

Các đại biểu tham gia hội thảo đã có những trao đổi với các chuyên gia, nhằm góp phần vào định hướng và có những gợi mở cho doanh nghiệp Việt Nam bước vào một thời kỳ cạnh tranh mới. Tuy nhiên các doanh nghiệp trong đó có An Phước cần có một chiến lược riêng cho mình nhằm hội đủ những yếu tô nhân tài, vậy lực, trí lực để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động” Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động” Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động” Đèn An Phước tài trợ chương trình “Kinh tế Việt Nam 2018 – Nhận diện và hành động”

091.667.5050